KOLEJNA GRUPA LAMP TYLNYCH LED W OFERCIE FRISTOM. FT-130 LED/ FT-130 NT LED. PREZENTACJA MULTIMEDIALNA.

17-04-2015
Szanowni Klienci, firma FRISTOM Tomasz Frieske pragnie poinformować, że rozszerzyliśmy swoją ofertę lamp tylnych LED o kolejne produkty:
  • uniwersalne lampy tylne 6 funkcyjne LED z oświetleniem tablicy rejestracyjnej (FT-130 PM LED/ FT-130 COF LED)
  • uniwersalne lampy tylne 5 funkcyjne LED bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej (FT-130 NT PM LED, FT-130 NT COF LED)

Dostępne w sieci sprzedaży firmy FRISTOM Tomasz Frieske są zarówno wersje lampy z 1m kablem oraz złączem Bajonet 5PIN.

 Prezentowana grupa lamp FT-130 LED wyróżnia się bardzo atrakcyjnym, nowoczesnym wyglądem. Znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim w przyczepach towarowych i bagażnikach rowerowych montowanych na haku holowniczym. W produkcji lampy zastosowano materiały i komponenty elektroniczne najwyższej jakości, które sprawiają, że lampa łączy w sobie doskonałe właściwości świetlne i użytkowe.

Facebook YouTube
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest FRISTOM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sicienki, przy ul. Przemysłowej 5, 86-014, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000529238, e-mail: fristom@fristom.com.pl, nr tel. +48 52 360 90 50/ 51. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.